WANZ-896 - 蕾2019年番号 男潮吹きそのまま挿入、ス

WANZ-896 - 蕾2019年番号 男潮吹きそのまま挿入、ス

而孙真人不言生气而言生脉者,原有秘旨。夫气郁则不能上通于咽喉头目口舌之间,血郁则不能上通于胸腹脾胃经络之内,故上而或哕、或咳、或嗽、或呕之症生,中而或痞、或满、或塞、或痛、或饱、或胀之症起,下而或肿、或泻、或利、或结、或畜、或黄之症出,设非宣剂以扬其气,则气壅塞而不舒。

 入脾、肾二经,兼入肺。左右偏风,理皆如此,定风如白头翁、天麻、羚羊皆可用之。

不知肾药易通于心,而心药难通于肾,故用肾药,不必又用远志,而用心药,不可不用远志也。水银有毒,积阴无阳也,要之合硫磺、水银而作灵砂、辰砂,非阳中含阴之性。

少阴主热,依积阳之气,故性大热者,直入下焦膀胱肾中,附子是也。肺至麦冬之不可滋者,脾胃之母气、肾经之子气,已先绝于肺之前,而欲用麦冬以救肺绝之际,又何可得哉。

然产妇亦有素常肠滑者,产后亦可用当归乎?五灵脂研细末,用一分,将水泡之,欲用参一钱,投之五灵脂水内,即时取起,入于诸阴药之内,但助阴以生水,断不助阳以生火,此又千秋不传之秘。

阴虚者,宜于补阴之中少用人参以补阴;阳虚者,宜于补阳之中多用人参以补阳。然则奇方妙在药之偏胜,不偏胜不能去病矣。

Leave a Reply